Radboudumc Alzheimer Centrum

Alle instituten

Het Radboudumc Alzheimer Centrum richt zich op ontwikkeling en onderzoek van preventie, diagnostiek, behandeling en ondersteuning van de patiënt met dementie en diens mantelzorger, die de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg hier en nu, en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Daarnaast draagt het onderzoek van het Radboudumc Alzheimer Centrum bij aan de fundamentele en toepasbare kennis over de ziekte van Alzheimer voor de patiënten van morgen. Door de combinatie van onderzoek en patiëntenzorg kan zorginnovatie in onze organisatie zeer snel plaatsvinden.

Het Radboudumc Alzheimer Centrum focust op onderscheidende kwaliteit in geïndividualiseerde diagnostiek en patiëntenzorg die opschaalbaar is in netwerken. Daarom wordt er op regionaal niveau samengewerkt in relevante netwerken zoals DementieNet en het ouderenzorgnetwerk “100”, en met geheugenpoliklinieken van de niet-academische ziekenhuizen, huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen om innovatie op elkaar af te stemmen en te verspreiden.