Disclaimer

Alzheimer Nederland is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en belangstellenden, zoals bezoekers van deze website, van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alzheimer Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Alzheimer Nederland te Amersfoort. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag, meldingsnummer m1018246.

Verwerken persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, wanneer u deelneemt aan een campagne, een brochure aanvraagt, donateur wordt of bent of als vrijwilliger aan activiteiten van Alzheimer Nederland deelneemt, legt Alzheimer Nederland gegevens vast. Alzheimer Nederland gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten, fondsenwerving en om u op de hoogte te houden over haar activiteiten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit laten weten via info@alzheimer-nederland.nlof schriftelijk aan: Alzheimer Nederland, Postbus 2077, 3800 CB Amersfoort. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Alzheimer Nederland hier wettelijk toe wordt verplicht.

Recht op inzage en correctie

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen per e-mail op info@alzheimer-nederland.nl of per brief. Vergeet niet uw naam, adres en evt. telefoonnummer te vermelden.

Alzheimer Nederland en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Alzheimer Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Bezoekersgedrag

Op de website van Alzheimer Nederland worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte gegevens op de site te zetten. Op deze wijze kan Alzheimer Nederland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Bijna iedere website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die geplaatst worden op uw computer. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en worden NIET gebruikt om persoonlijke informatie van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Cookies houden uw surfgedrag op een website bij. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Alzheimer Nederland maakt gebruik van:

  • Functionele cookies die ervoor zorgen dat onze websites correct functioneren
  • Statistieken (tracking) cookies om het gebruik van de site te meten en problemen snel te signaleren
  • Social media cookies om de inhoud van onze websites te delen via social media
  • Advertentie cookies om advertenties te tonen en te meten

Privacy Waarborg

Alzheimer Nederland heeft het Privacy Waarborgkeurmerk. Alzheimer Nederland laat hiermee zien dat ze op een correcte manier persoonsgegevens gebruikt voor reclamedoeleinden. Daarnaast geeft het waarborg aan dat Alzheimer Nederland zichzelf extra strenge regels heeft opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Deze extra regels staan vastgelegd in een aantal codes, te vinden op de website van de DDMA. De organisaties die het waarborg voeren worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.